کتاب شکاف های اجتماعی در ایران منتشر شد

به گزارش وبلاگ شخصی امیر، زنان و مساله حقوق شهروندی در ایران (فاطمه صادقی)، عوامل تکوین و تعمیق نابرابری های طبقاتی در ایران (محمد مالجو)، آتش زیر خاکستر: شکاف های طبقاتی و پس لرزه های آن (حسام سلامت)، تکوین شکاف تحصیلی در ایران (فروزان افشار)، صورت بندی شکاف نسلی در علوم اجتماعی ایرانی (آرش حیدری) و فرهنگ رسمی و فرهنگ عمومی؛ همنوایی ها و ناهمنوایی ها (محمد روزخوش) عناوین شش مقاله این کتاب که زیر نظر محمد روزخوش تدوین شده است.

کتاب شکاف های اجتماعی در ایران منتشر شد

فاطمه صادقی در مقالع نخست، زنان و مساله حقوق شهروندی در ایران، نابرابری جنسیتی را بر بستر حقوق شهروندی زنان (آزادی بیان و عقیده، حق انتخاب کردن و انتخاب شدن، حق اشتغال، حق آموزش، حق برخورداری از دادخواهی عادلانه و…) می نشاند و دست اندازهایش را آنالیز می نماید.

محمد مالجو نیز در مقاله عوامل تکوین و تعمیق نابرابری های طبقاتی در ایران، می کوشد الگویی تحلیلی برای تبیین ضرباهنگ میزان نابرابری های طبقاتی در ایران طی سال های پس از جنگ هشت ساله پیش نهد.

مقاله سوم، آتشِ زیرِ خاکستر: شکاف های طبقاتی و پس لرزه های آن، نوشته حسام سلامت، در پیوندِ موضوعی با مقاله مالجو، تحلیلِ نابرابری طبقاتی را عمدتاً از مجرای نابرابری درآمدی و موقعیت های شغلی پی می گیرد. نویسنده، معیار معینِ صندلی طبقاتی افراد را سه گانه آشنایِ مالکیت، مهارت، تخصص و دانش، و اقتدار سازمانی قرار می دهد و ملهم از اریک اولین رایت، دوازده مقوله را در ساختار طبقاتی ایران بازمی شناسد.

فروزان افشار در مقاله چهارم، تکوین شکاف تحصیلی در ایران، در صدد است تا نشان دهد تحصیلات تا چه اندازه و به واسطه کدام سازوکارها، فرهنگ و آگاهی ایرانی ها را متأثر ساخته است و بیش از آن، در پی توضیح این موضوع است که شکاف تحصیلی چه دلالت های سیاسی و اجتماعی و فرهنگی در بر دارد.

مقاله صورت بندی شکاف نسلی در علوم اجتماعی ایرانی نوشته آرش حیدری دو جهت گیری تحلیلی عمده دارد. اول، با اصل ایده شکاف نسلی درگیر می گردد؛ و دوم، نقدش از ایده شکاف نسلی را به وسیله نقد نظام دانش و به ویژه علوم اجتماعی ایران پی می گیرد.

و در نهایت، محمد روزخوش با مقاله فرهنگ عمومی و فرهنگ رسمی؛ همنوایی ها و همنوایی ها می کوشد فراتر از ایده بارها تکرارشده تقابل میان فرهنگ رسمی و فرهنگ عمومی به مسئله بنگرد.

مقاله تذکر می دهد که به لحاظ نظری: فاصله میان فرهنگ عمومی و فرهنگ رسمی به شکل بالقوه مستعد مشروعیت زدایی از گفتمان مسلط است، اما این استعداد زمانی فعلیت می یابد که افراد به میزانی به این شکاف و فاصله آگاهی یابند و این خودآگاهی خصلتی هویتی بیابد.

مقاله یادشده نه فقط منتقدِ ایده رایج درباره ابتنای طبیعی ِ ایدئولوژی رسمی بر فرهنگ عمومی و نگرش ها و کردارهای اجتماعی است، بلکه اساساً تصور رایج درباره نقش و کارکردهای ایدئولوژی را هم گزافه می شمارد. در نهایت، استدلال مقاله این است که شکاف فرهنگی یگانه عنصر یا مهم ترین مولفه برسازنده مناقشات اجتماعی فعلی نیست، مسئله از دل بن بست های کنونیِ پروژه های اجتماعی-سیاسی بیرون زده است.

کتاب شکاف های اجتماعی در ایران 320 صفحه و با بهای 30 هزار تومان از سوی انتشارات پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات وارد بازار نشر شده است.

منبع: ایبنا - خبرگزاری کتاب ایران

به "کتاب شکاف های اجتماعی در ایران منتشر شد" امتیاز دهید

امتیاز دهید:

دیدگاه های مرتبط با "کتاب شکاف های اجتماعی در ایران منتشر شد"

* نظرتان را در مورد این مقاله با ما درمیان بگذارید